"All energiförbrukning är miljöförstöring.. ..men man kan göra den så miljövänlig som möjligt"

Termografering värmefoto Haninge Stockholm

Termografering