Värme, El, Vatten… Termografering

…med andra ord en mycket stor del av en fastighetsägares förvaltningskostnad, den del av dina kostnader som är mest påverkningsbar.

Tänk dig att någon hanterar er energistatistik, och ni därigenom får tillgång till......

  • kontroll att era fastigeter drivs på ett energieffektivt sätt.
  • förslag till energiåtgärder med lönsamhetskalkyl och livscykelkostnadsanalys.
  • rapport om vattenläckor.
  • rapport om avvikelser i el och värmeförbrukning.
  • förslag till driftbesparande åtgärder
  • felavhjälpning
  • budgetering av förbrukningskostnader
  • prognoser på kort och lång sikt
  • optimering av abonnemang avseende form och utnyttjande
  • energibesiktning, termografering. 

Jag som erbjuder detta heter Anders Hesselgren och har gedigen erfarenhet från arbete som driftingenjör för fastigheter med allt från komplexa system till självdragsventilerade bostadsfastigheter.

Har Du en energikostad så finns alltid en sparpotential. Inom ramen, största möjliga energinytta utan att ge avkall på komforten