Energi och miljö Termografering

 
All energianvändning över huvud taget innebär miljöpåverkan i större eller mindre grad oavsett om man använder sig av ”grön” el eller eldar med flis. Detta innebär att den ”nyttigaste” kilowattimmen är den sparade.  

Den sparade kilowattimmen minskar den dyraste och ”smutsigaste” energiproduktionen.

Samtidigt som vi alla vill ha en god komfort så måste energinyttjandet göras på ett sådant sätt att största möjliga nytta erhålles till minsta möjliga förbrukning utan att ge avkall på en dräglig komfort.