Termografering värmefoto

Termografering är ett mycket kraftfullt verktyg vid energibesiktning och energi- effektivisering och används i fastigheter vid kontroll av isolering i bjälklag och väggar, luftläckage, läckage i värmesystem, otätheter i värmeventiler, golvslingor.

Användningsområdet är mycket stort och fantasin är den största begränsningen för vad man kan använda tekniken till.

Termografering är ett viktigt redskap i arbetet att förebygga bränder orsakade av fel och brister i elanläggningar. Om Du ska bygga ett hus, är det lämpligt att skriva in att slutbesiktning kommer ske med hjälp av termografering.

Den dagen Du ska borra i ett värmegolv, så är ett värmefotografi en låg kostnad i jämförelse med en felborrning. Om Du ska tilläggsisolera är det bra att veta var behovet är störst och var det brister i dagsläget..

All termografering utförs i enlighet med Svensk Byggstandards metodbeskrivning SS-EN 13187 av certifierad termograför certifikat nr:2002SE46NO16 level 1 med kalibrerad utrustning.
Kameror som används är FLIR ThermaCam SC2000 och ThermaCam B2

Klicka här för att se några termograferingsbilder ->