Det här är jag, Anders termografering värmefoto Haninge Stockholm

 
A Hesselgren Energiekonomi AB startades 1/10 2001 av mig (Anders Hesselgren).

Jag har över 30 års erfarenhet av fastighetsdrift och har under de senaste 20 åren arbetat som driftsingenjör hos fd.Byggnadsstyrelsen i Klara, bostadsstiftelsen Haningehem och Haninge Bostäder AB.
 
Under åren har jag arbetat med flertalet arbetsuppgifter inom fastighetsdrift såsom datoriserad styr och regler, teknisk drift, energiuppföljning, energieffektivisering, kostnadsuppföljning, budgetering, prognoser mm. mm.
Privat så handlar mina fritidsintressen om fotografering och vatten med segling på sommaren skridskor på vintern, så en stor del av min fritiden handlar om att antingen hasa runt på den upptinade formen av nederbörd eller den fasta.